Informacja o realizacji projektu

Właściciel firmy Lama Spółka Jawna Jełowicki, Ignaczak informuje, że realizuje projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Lama Spółka Jawna Jełowicki, Ignaczak", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.